Houston Galleria 

5085 Westheimer Rd.  

Houston, Texas 

IMG_0549